Hướng dẫn sử dụng

Chúng tôi sẽ cập nhật nội dung mới nhất trong tháng 6/2021 dành cho:

 1. Khách hàng
 • Tạo tài khoản
 • Thực hiện mua hàng
 • Tham gia cộng đồng năng lượng tái tạo trên sàn

      2. Hãng sản xuất

 • Tạo tài khoản người đại diện quản trị
 • Tạo  trang hãng và các nhà phân phối
 • Cập nhật sản phẩm
 • Thực hiện giao dịch
 1. Doanh nghiệp
 • Tạo tài khoản người đại diện quản trị
 • Tạo trang doanh nghiệp và các đại lý
 • Cập nhật sản phẩm
 • Thực hiện giao dịch
 1. Các nhà bán khác
 • Tạo tài khoản người đại diện quản trị
 • Tạo trang bán hàng
 • Cập nhật sản phẩm
 • Thực hiện giao dịch

      5. Tư vấn viên

 • Công cụ giúp tư vấn, tính toán các gói giải pháp phù hợp với từng khách hàng
 • Hệ thống quản lý hoa hồng của các thành viên cấp 2

 

Bình luận

Trở lại đầu trang
English Viet Nam