Trách nhiệm với xã hội

Chúng tôi tự hào là thành viên  Liên minh Hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA).

VCCA là mạng lưới hợp tác đa bên của các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, nhà cung cấp tài chính, cộng đồng người tiêu dùng, các cơ quan nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật và các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực năng lượng bền vững, phát triển xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Liên minh cam kết thực hiện những hành động cụ thể để góp sức cùng chính phủ, các mạng lưới và liên minh hiện có vào nỗ lực chung trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam và toàn cầu.

Hiện VCCA có 12 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng bền vững, phát triển xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam tham gia, đồng thời là thành viên của Liên minh Hành động vì khí hậu quốc tế (ACA).

Nhằm hướng tới nền kinh tế carbon thấp vì sự an toàn, phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam, VCCA liên kết đẩy nhanh ứng dụng các giải pháp xanh, an toàn, bền vững với chi phí hợp lý và hiệu quả cho người dân. Trong đó, VCCA đang thực hiện 5 chương trình hành động, gồm: Triệu ngôi nhà xanh; chương trình thành phố xanh (OPCC); thúc đẩy phát triển tích hợp nông nghiệp và năng lượng tái tạo; xanh hoá sản xuất; thúc đẩy đồng lợi ích của năng lượng sạch và chuyển dịch năng lượng đảm bảo công bằng, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên, phụ nữ và người dân Việt Nam. 

 

Chúng tôi đang tích cực xúc tiến các chương trình hợp tác chiến lược với Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp Hội năng lượng sạch Việt Nam, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) cũng như các liên minh quốc tế về phát triển năng lượng, môi trường bền vững….

Bình luận

Trở lại đầu trang
English Viet Nam