Thông tin người bán

  • BEST BUY SOLAR
  • solar@bestbuystore.store
  • 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam

BEST BUY SOLAR

IVT Growatt + Wifi 25KW MID 25KTL3-X 3 Phase

0 đánh giá
35.010.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 20KW 20000TL3-S 3 Phase

0 đánh giá
34.512.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 20KW MID 20KTL3-X 3 Phase

0 đánh giá
29.757.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 15KW MID 15KTL3- X BẢN ĐẶC BIỆT 3 Phase G

0 đánh giá
26.070.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 15KW 15000TL3-S 3 Phase

0 đánh giá
25.156.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 10KW 10000TL3-S 3 Phase

0 đánh giá
22.500.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 8KW 8000TL3-S 3 Phase

0 đánh giá
21.880.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 6KW 6000TL3-S 3 Phase

0 đánh giá
14.563.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 8KW 8000MTL-S 1 Phase

0 đánh giá
17.717.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 5KW 5500MTL-S 1 Phase

0 đánh giá
11.233.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 6KW 6000TL-X MẪU MỚI 1 Phase

0 đánh giá
12.649.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 5KW 5000TL-X MẪU MỚI 1 Phase

0 đánh giá
12.946.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 3KW 3000TL-X MẪU MỚI 1 Phase

0 đánh giá
10.383.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

IVT Growatt + Wifi 3KW 3000-S 1 Phase

0 đánh giá
8.262.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc

TẤM PIN SPOLAR PV MONO 400W

0 đánh giá
2.420.000 đ
Phân phối bởi BEST BUY SOLAR
Giao hàng toàn quốc
Trở lại đầu trang
English Viet Nam